• Home
  • Aktualności
  • Apel kończący rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach

Apel kończący rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Wykrotach

Poseł Ewa Szymańska przyjęła zaproszenie na apel kończący rok szkolny  2018/2019  w Szkole Podstawowej  im. T. Kościuszki w Wykrotach. Apel przebiegał według przyjętego scenariusza, czyli wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego,  powitania i krótkie przemówienia, pożegnanie klas kończących szkołę.  

W części oficjalnej, zakończonej głośnym ( i dobrze odśpiewanym !) hymnem szkoły,  zebrani mogli oklaskiwać nagrodzonych i wyróżnionych uczniów. Pani Poseł miała przyjemność  wręczenia pucharów dwóm najlepszym absolwentom ze średnią ocen 5,7! Była również część artystyczna: żywiołowo odegrane scenki, dużo tańca i humoru nagrodzona wielkim aplauzem publiczności. Społeczność szkoły: Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy, uczniowie z rodzicami i opiekunami mają powody do radości i dumy.


Wszystkim dziękujemy za miłe przyjęcie.

Perfect Everything in Everyway