80 rocznica sowieckiej napaści na Polskę.

Po kilku dniach dokonuje się czwarty rozbiór Polski. Pamiętamy w tym dniu o bohaterach, którzy polegli w walce, zginęli wskutek terroru, znosili prześladowania. Pamiętamy o ofiarach. Im wszystkim dzisiaj oddajemy hołd, jesteśmy wdzięczni za ich postawę i męstwo. Pod pomnikiem Zesłańców Sybiru złożyły kwiaty Poseł Ewa Szymańska i Senator Dorota Czudowska wraz z asystentami.

 

Ważne fakty
17 września – agresja Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą w myśl paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939,to krok do IV rozbioru Polski. Po ataku Niemcy i Rosjanie ustalają linie granic i wzajemne zobowiązania, to II pakt Ribbentrop – Mołotow podpisany 28 września 1939. Czwarty rozbiór staje się faktem, najeźdźcy korygują granice, zagarniają ziemie polskie w niemal równej części: 190 i 186 tys. km kwadratowych.

Zaprzyjaźnione narody "Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRR uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami"– tak zaczynał się dokument. Jego art. IV głosił: "Rząd ZSRR i rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępowego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami". Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow oraz w Moskwie niemiecko-radzieckiego traktatu o granicach i przyjaźni stały się także podstawą pod wzajemną współpracę służb specjalnych obu krajów. Tajne załączniki tego ostatniego przewidywały współpracę gestapo i NKWD w zwalczaniu polskich organizacji niepodległościowych głosząc: "Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu". Stało się to podstawą do wzajemnej współpracy policji oraz sił bezpieczeństwa obu okupantów przybierając formęczterech tematycznych Konferencji Gestapo-NKWD, które odbyły się w latach 1939--1941 w Brześciu, Przemyślu, Zakopanem oraz Krakowie.

Perfect Everything in Everyway