"Polski Ład" - strategia rozwoju Polski

pl2021W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Legnicy odbyła się konferencja dotycząca wprowadzania i realizowania  Polskiego Ładu - niedawno ogłoszonej strategii rozwoju Polski. Główne założenia Polskiego Ładu omówili parlamentarzyści z regionu: poseł Ewa Szymańska, senator Dorota Czudowska, poseł i minister Krzysztof Kubów oraz Starosta legnicki Adam Babuśka. W konferencji omówiono sprawy podatków i emerytur-poseł Szymańska, zdrowia, zwiększenia nakładów finansowych a przede wszystkim rozwoju kadr-senator Czudowska, inwestycji lokalnych-starosta A. Babuśka. Podsumowania programu, jego celowości, prac rządu nad strategią dokonał minister Krzysztof Kubów. Politycy podkreślali, że ten program trzeba jak najszybciej realizować, że dobre pokierowanie impulsem inwestycyjnym, pozwoli na wsparcie młodych ludzi,seniorów, rodzin, przedsiębiorców i pracowników, pozwoli Polsce jak najlepiej wyjść gospodarczo i społecznie z czasu pandemii.   


5 FILARÓW POLSKIEGO ŁADU
● Plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie.
● Obniżka podatków dla 18 mln Polaków.
● Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy.
● Mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności.
● Emerytury bez podatku do 2500 zł.
ORAZ
 - Ambitne wsparcie polskich rodzin – kapitał opiekuńczy.
 - Finanse samorządów – wsparcie samorządów.

https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/16-fakty-legnica/39017-prezentuja-polski-lad
https://foto.lca.pl/foto,1621675369,Dzia_acze_PiS_u_promuj_w_Legnicy_Polski_ad_.html

Dzień Strażaka - Polkowice

Polkowice Komenda1Poseł Ewa Szymańska 17 maja uczestniczyła w święcie polkowickich strażaków. Tego dnia odbył się uroczysty apel z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego, polkowickiego Komendanta Powiatowej PSP i wielu gości – przedstawicieli rządu, samorządu i służb mundurowych. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie medali,odznaczeń, nominacji na wyższe stopnie i gratulacje. W Polkowicach, dzięki współpracy różnych podmiotów oddano też do użytku powiększoną, zmodernizowaną siedzibę Państwowej Straży Pożarnej, po jej poświęceniu przez kapelanów strażaków poseł Szymańska uczestniczyła w przecięciu wstęgi. Na zakończenie pod pomnikiem św. Floriana patrona strażaków złożono kwiaty.

https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/swietowali-strazacy/
https://www.gov.pl/web/kppsp-polkowice/dzien-strazaka-2021

 

 

 

 

Otwarcie chojnowskiego Punktu Szczepień Powszechnych

 DSC0049Legnickie parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości poseł Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska były obecne na otwarciu chojnowskiego Punktu Szczepień Powszechnych. O jego powstanie zabiegali Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Burmistrz Chojnowa Jan Serkies, punkt znajduje się Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

 

Spotkanie z węgierskimi dyplomatami

1 1002021Poseł Ewa Szymańska, która należy do Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej oraz Starosta Legnicki Adam Babuśka, uczestniczyli w spotkaniu z węgierskimi dyplomatami, przybyłymi do Legnicy na zaproszenie senator Doroty Czudowskiej. Nasze miasto odwiedzili Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencser oraz Wicekonsul  Węgier we Wrocławiu dr Sandor Nedeczky.


Była to pierwsza wizyta węgierskich gości w Legnicy, którzy złożyli kwiaty w kruchcie katedry pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem a także pod tablicą w Rynku, która upamiętnia Powstanie Węgierskie z 1956 roku. Tablica ta z inicjatywy władz Węgier jest podziękowaniem dla legniczan pomagających i wspierających Węgrów. Goście z Węgier i gospodarze wyrazili nadzieję na kolejne spotkania i budowanie jak najlepszych kontaktów.

https://fakty.lca.pl/legnica,news,84412,Konsul_Generalny_W_gier_z_wizyt_w_Legnicy.html
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/33156-konsul-wegier-z-wizyta-w-legnicy-foto
https://legnica.naszemiasto.pl/konsul-generalny-wegier-z-wizyta-w-legnicy-zobaczcie/ar/c15-8270596

Święto Hutników

1 11 1Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w intencji hutników i ich rodzin, odprawionej przez bpa zielonogórskiego Tadeusza Lityńskiego. Do głogowskiej kolegiaty przybyli marszałek sejmu RP Elżbieta Witek, parlamentarzyści, prezes KGHM, członkowie zarządu, przedstawiciele załóg z trzech hut Zagłębia Miedziowego, związkowcy- obecni również  w pocztach sztandarowych. Świętowano Dzień hutnika, 50-lecie Huty Głogów oraz 60-lecie KGHM S.A.


Gratulacje i podziękowania!

 

 

 

Święto Strażaka w Chocianowie

Chocianow3W Chocianowie powstał pomnik w hołdzie strażakom  Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. 5 maja w uroczystej zbiórce strażaków i odsłonięciu pomnika wzięli udział przedstawiciele władz gminy, władz powiatowych, służb mundurowych, parlamentu. Zaszczyt i honor odsłonięcia pomnika przypadł Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek, która wszystkim strażakom podziękowała za ich trudną, odpowiedzialną służbę, za ich gotowość niesienia pomocy i  niezawodność. Pani Marszałek była również zwierzchnikiem strażaków jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska wzięły udział w uroczystości i złożyły kwiaty pod nowym pomnikiem.

 

 

Dzień św. Floriana - patrona strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy

Wszystkim osobom wykonującym zawody, którym patronuje św. Florian składamy serdeczne życzenia w dniu ich święta i podziękowania za ich pracę i służbę.
Niech Wasz Patron czuwa nad bezpieczeństwem codziennej, trudnej pracy, niech otacza opieką Was i Wasze rodziny.


z wyrazami uznania  
Ewa Szymańska - Poseł na Sejm RP

 

florian0505

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

6 0305Obchody wojewódzkie Narodowego Święta 3 Maja Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zorganizował w Legnicy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Sejmiku Dolnośląskiego, biskupi legnicki i  ewangelicki z Wrocławia, prezydent i wiceprezydent Legnicy, starosta legnicki, wójtowie  powiatu legnickiego, przedstawiciele służb mundurowych i wojewódzkich placówek budżetowych. Obecne były również: orkiestra wojskowa, kompania honorowa, poczty sztandarowe i drużyna harcerska.  

Po uroczystej mszy św. w Katedrze sprawowanej przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, nastąpiła druga część uroczystości w Rynku. Wciągnięto flagę na maszt, orkiestra zagrała Hymn Państwowy, następnie poseł Szymańska  odczytała list  Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.  

Wojewoda Jarosław Obremski wygłosił przemówienie, w którym mówiąc o Konstytucji, jej znaczeniu w dziejach Polski i świętowaniu, zawarł kilka wątków legnickich i osobistych.
Głos  zabrał Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski.
Odczytano Apel Pamięci i oddano salwy honorowe.


Poseł Ewa Szymańska, złożyła kwiaty w hołdzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w kruchcie katedry a pracownicy biura w jej imieniu i senator Doroty Czudowskiej(ob. na uroczystościach centralnych)w pozostałych legnickich miejscach pamięci.

 

Konferencja prasowa

4 3030 kwietnia legniccy politycy: poseł Ewa Szymańska, senator Dorota Czudowska oraz Starosta Adam Babuśka zorganizowali konferencję prasową dotyczącą 770 miliardów zł, które mają trafić do Polski w ramach Funduszu Odbudowy. Jego  ratyfikacja nastąpi po wcześniejszym przyjęciu ustawy o zasobach własnych UE. Parlamentarzystki i Starosta Legnicki podkreślali strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego środków. Omówiono wstępne plany podziału tych środków dla Dolnego Śląska, naszego regionu, powiatu i miasta. Cały program podsumowano na ”plus”- jako wielką  szansę naszego kraju.

 

Więcej artykułów…

Perfect Everything in Everyway