Święto Strażaka w Chocianowie

Chocianow3W Chocianowie powstał pomnik w hołdzie strażakom  Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. 5 maja w uroczystej zbiórce strażaków i odsłonięciu pomnika wzięli udział przedstawiciele władz gminy, władz powiatowych, służb mundurowych, parlamentu. Zaszczyt i honor odsłonięcia pomnika przypadł Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek, która wszystkim strażakom podziękowała za ich trudną, odpowiedzialną służbę, za ich gotowość niesienia pomocy i  niezawodność. Pani Marszałek była również zwierzchnikiem strażaków jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska wzięły udział w uroczystości i złożyły kwiaty pod nowym pomnikiem.

 

 

Perfect Everything in Everyway