230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

6 0305Obchody wojewódzkie Narodowego Święta 3 Maja Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zorganizował w Legnicy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Sejmiku Dolnośląskiego, biskupi legnicki i  ewangelicki z Wrocławia, prezydent i wiceprezydent Legnicy, starosta legnicki, wójtowie  powiatu legnickiego, przedstawiciele służb mundurowych i wojewódzkich placówek budżetowych. Obecne były również: orkiestra wojskowa, kompania honorowa, poczty sztandarowe i drużyna harcerska.  

Po uroczystej mszy św. w Katedrze sprawowanej przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, nastąpiła druga część uroczystości w Rynku. Wciągnięto flagę na maszt, orkiestra zagrała Hymn Państwowy, następnie poseł Szymańska  odczytała list  Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.  

Wojewoda Jarosław Obremski wygłosił przemówienie, w którym mówiąc o Konstytucji, jej znaczeniu w dziejach Polski i świętowaniu, zawarł kilka wątków legnickich i osobistych.
Głos  zabrał Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski.
Odczytano Apel Pamięci i oddano salwy honorowe.


Poseł Ewa Szymańska, złożyła kwiaty w hołdzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w kruchcie katedry a pracownicy biura w jej imieniu i senator Doroty Czudowskiej(ob. na uroczystościach centralnych)w pozostałych legnickich miejscach pamięci.

 

Perfect Everything in Everyway