Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

lwowek zw1 marca to państwowe święto, obchodzone w całej Polsce. W Legnicy pod Obeliskiem  Ofiar Bolszewizmu zostały złożone kwiaty przez asystentów poseł Ewy Szymańskiej i senator Doroty Czudowskiej. Poseł Szymańska uczestniczyła również w konferencji przy ul. Wrocławskiej, zorganizowanej przez senator Czudowską, poświęconej prezentacji postaci i portretu legnickiego bohatera antykomunistycznego podziemia mjra Władysława Dybowskiego.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Koła Sybiraków w Legnicy, władz miasta-Adam Sikorski, Fundacji LSSE-Przemysław Bożek, mieszkańcy. Tutaj, również, w hołdzie Wyklętym zostały złożone kwiaty. W godzinach popołudniowych poseł Szymańska uczestniczyła w uroczystości ku czci Żołnierzom Wyklętym we Lwówku Śląskim. A w społecznych obchodach przy obelisku z udziałem Senator Czudowskiej reprezentowała ją asystentka Jolanta Kowalczyk. Dzień Pamięci uwieczniono mszą świętą w Katedrze w intencji poległych bohaterów i ich represjonowanych bliskich.

 

 

Perfect Everything in Everyway