Fundusze dla juniorów strażackich

1 WA0018W Stodole Kultury w Jerzmanowej, w obecności władz samorządowych i zaproszonych gości  odbyło się spotkanie drużyn OSP powiatów: legnickiego, lubińskiego, głogowskiego i polkowickiego i powołanych przez nie drużyn młodzieżowych. Podczas tej uroczystej zbiórki poseł Ewa Szymańska, razem z  zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu mł. bryg. Michałem Piętą wręczyła promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z celowych dotacji  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to bardzo dobra idea, wzbudzająca szerzej zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną i sprawami ochrony przeciwpożarowej a także przygotowująca ją do służby w OSP. Teraz najważniejszy jest zapał młodych ochotników i wsparcie, jakie otrzymują ze strony dorosłych.

 

 

Perfect Everything in Everyway