Przekazanie promesy powodziowej dla Powiatu Jaworskiego

W dniu 24 kwietnia Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w przekazaniu promesy powodziowej dla Powiatu Jaworskiego. Wręczenia dokonał Wojewoda Paweł Hreniak. Powiat Jaworski otrzymał promesę na dwa zadania, na odbudowę drogi zniszczonej przez powódź w miejscowości Wiadrów oraz obudowę muru oporowego przy rzece przepływającej przez tą miejscowość. „Otrzymaliśmy dotację na usuwanie skutków powodzi na dwie drogi, w Granowicach i Pomocnem. Nieremontowane od kilku lat zostaną zmodernizowane. Do końca czerwca wyłonimy w drodze przetargu wykonawcę. Mamy dokumentację techniczną i dokumentację projektową - dodaje wicestarosta Baranowski. - Jest to świetny przykład współpracy samorządowo-rządowej, bowiem swój udział finansowy do remontu tych dróg zgłosili wójtowie Wądroża Wielkiego oraz Męcinki” powiedział wicestarosta Baranowski.

 

Perfect Everything in Everyway