Kresowiana w Białej

Poseł Ewa Szymańska już tradycyjnie uczestniczyła we Wrześniowych Kresowianach w Białej. Jak co roku uroczystość była bardzo podniosła i można było odczuć tego 'ducha' kresów poprzez przedstawienia, wspólne śpiewanie, opowiadanie jak i kuchnie. Poseł Szymańska wyraziła nadzieję że będzie coraz więcej organizowanych dobrych i patriotycznych przedsięwzięć.

Perfect Everything in Everyway