Uroczystości upamiętniające Zbrodnię Lubińską

"Zbrodnia Lubińska odcisnęła wielkie piętno na naszej wspólnocie"- powiedziała Poseł Ewa Szymańska w trakcie uroczystości upamiętniających tamte wydarzenia. Poseł Ewa Szymańska wraz z przedstawicielami reprezentowała ziemie Legnicką na wspomnianych uroczystościach.

Perfect Everything in Everyway