dyżur poselski Poseł Ewy Szymańskiej

Zapraszamy na dyżur poselski Poseł Ewy Szymańskiej, który będzie pełniła w swoim biurze w Legnicy:
pl. Słowiański 1, 5 piętro w najbliższy poniedziałek, wtorek i środę, tj. 21, 22 i 23 sierpnia br. w godzinach od 12:00 do 16:00.

74. rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej

Sejm RP - na mocy uchwały z lipca 2016 r. - ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Izba niższa oddała w niej hołd „wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów”. Ku czci pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej, Legnicki Klub Gazety Polskiej zorganizował apel pod Pomnikiem Zesłańcom Sybiru, gdzie w imieniu Pani Poseł na Sejm RP Ewy Szymańskiej kwiaty złożyła dyrektor biura poselskiego Izabela Wańkowicz.

 

 

 

Uczczenie Henryka Sławika i Józsefa Antalla

W Budapeszcie uczczono dwóch wielkich bohaterów z czasów II wojny światowej Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Zapisali się w historii odwagą i męstwem ratując tysiące przybyłych na Węgry polskich Żydów. Obaj otrzymali medal: Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Na odsłonięciu pomnika – ławeczki( blźniaczy pomnik odsłonięto w Warszawie)były obecne delegacje polska i węgierska.

W uroczystościach udział wzięli polscy parlamentarzyści – w tym członkowie Polsko -Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, w której działa poseł Ewa Szymańska, przedstawiciele władz Budapesztu i wysocy rangą urzędnicy obu państw oraz członkowie klubów Gazety Polskiej.  Polskiej delegacji przewodniczył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Po uroczystościach odsłonięcia pomnika-ławeczki Marszałek Sejmu złożył także kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Bema, Obrońców Twierdzy Przemyśl oraz w miejscu upamiętniającym zamordowanych w Katyniu.

 

II Gala Małych Bohaterów

Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w II Gali Małych Bohaterów. która odbyła się w Sali Królewskiej legnickiej Akademii Rycerskiej. Mali Bohaterowie to projekt, do którego przystąpiło już ok. 200 uczniów szkół podstawowych z Legnicy i okolic.
Ich działalność to przede wszystkim wolontariat na rzecz potrzebujących; pomagają wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, wspierają jak tylko potrafią - odwiedzają podopiecznych domu dziecka, zbierają fundusze na prezenty dla dzieci mieszkających w Domu Samotnej Matki, pomagają starszym. Działania Małych Bohaterów mają na celu także przybliżanie innym dzieciom tematyki i wiedzy związanej z życiem obywatela; praca i zakres zadań urzędów i urzędników były tematem projektu RATUSZaki, do którego została zaproszona także Poseł Ewa Szymańska.
Gala była podsumowaniem całorocznej pracy, podziękowaniem za aktywność i pracę na rzecz innych oraz okazją do wręczenia wyróżnień osobom wspierającym ten projekt. Specjalne podziękowania otrzymała także Poseł Ewa Szymańska.

http://edukacja.lca.pl/legnica,news,65238,Wielka_gala_Ma_ych_Superbohater_w.html
http://foto.lca.pl/foto,1497289101,foto.html

 

800-lecie sprowadzenia do miasta Sióstr świętej Marii Magdaleny od Pokuty

W Nowogrodźcu Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w pięknym jubileuszu– 800 lecia sprowadzenia do miasta Sióstr świętej Marii Magdaleny od Pokuty. Uroczystości trwały dwa dni, w sobotę odbyło się sympozjum naukowe i koncert zespołu Lumen. W Niedzielę, uroczystościom i mszy świętej w zabytkowym kościele pw. św. Piotra i Pawła przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Potem była agapa w rynku z udziałem Sióstr Magdalenek, mieszkańców Nowogrodźca i okolic, zaproszonych gości – między innymi Poseł Szymańskiej i Senatora Mroza oraz samorządowców. Były gratulacje, okolicznościowe przemówienia, występy. Przybyłym do Nowogrodźca Pokutniczkom od Marii Magdaleny pani Poseł życzyła wielu, wielu dobrych lat, nawet ośmiuset.

 nowogrodziec napis

http://luzyce.info/2017/06/14/800-siostr-magdalenek/
http://niedziela.pl/artykul/29460/%E2%80%9EWitajcie-w-domu%E2%80S%E2%80%9D-Po-latach

 

 

„Urząd od podszewki" – RATUSZaki

Poseł Ewa Szymańska została zaproszona do Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy przez uczniów grupy projektowej „Urząd od podszewki" – RATUSZaki (koordynator Pani Monika Spychalska - nauczyciel SP 9), którzy wchodzą w skład „Małych Bohaterów" - projektu uczniów różnych legnickich szkół.

Na spotkaniu młodzi obywatele zadawali Pani Poseł bardzo konkretne pytania z zakresu sprawowanego mandatu poselskiego. Byli ciekawi codziennej pracy posła, także dyskutowali o sprawach lokalnych, dotyczących Legnicy. Pani Poseł była pod wrażeniem ich wiedzy i świadomości z zakresu ogólnie rozumianych spraw obywatelskich.

Ich projekt „Urząd od podszewki" – RATUSZaki został doceniony, ponieważ znaleźli się oni wśród 20 najlepszych i najaktywniejszych grup projektowych z całej Polski – jako jedyna szkoła podstawowa! Jest to ogromy sukces! 13 czerwca br. 20 grup projektowych (w tym legnickie RATUSZaki) zaprezentuje efekty swojej pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczniowie i uczennice z całej Polski przyjadą, by podzielić się efektami projektów z edukacji globalnej, obywatelskiej, kulturalnej, realizowanych w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów!

„Znam matematykę na 5 z plusem”

Pani Poseł objęła patronatem konkurs pn.: „Znam matematykę na 5 z plusem”. Jest to konkurs powiatowy organizowany corocznie przez nauczycieli Zespołu Szkół w Legnickim Polu. W tym roku aż 11 szkół (drużyn 2-osobowych) zgłosiło udział. Patronat nad nim oprócz Wójta Gminy Legnickie Pole Pana Henryka Babuśki  i Pani Poseł Ewy Szymańskiej objęli także właściciele firmy „leg sad” Państwo Renata i Rafał Koźlakowie .

Konkurs składa się z III etapów; pierwszy to indywidualny test, drugi to praca w parach. Pięć drużyny , które zdobyły najwyższą liczbę punktów przeszły do ostatniego etapu „ 1 z 10”. W tym roku I miejsce zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu, II miejsce Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, III miejsce SP nr 20 w Legnicy. W jury konkursu zasiedli: dyrektor Zespoły Szkół w Legnickim Polu Pani Dorota Anklewicz-Siczek, dyrektor biura poselskiego Ewy Szymańskiej Pani Izabela Wańkowicz oraz właścicielka firmy „ leg sad” Pani Renata Koźlak; całość prowadziła Pani Monika Geppert nauczyciel matematyki, a zadania na bieżąco sprawdzała Pani Małgorzata Tumilewicz, także nauczyciel matematyki. Radości z nagród oraz pucharów i nagród pocieszenia nie było końca. Już dzisiaj wiele drużyn zapowiedziało udział w kolejnej edycji.

 

Udział w strażackim święcie.

Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w dolnośląskich obchodach Dnia Strażaka. Świąteczny dzień 13. maja obfitował w podniosłe  oficjalne wydarzenia i chwile radosnego piknikowego święta. Po mszy św. w Kościele Garnizonowym na Placu Wolności miały miejsce przemówienia i odznaczenie zasłużonych  strażaków. Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał  komendant dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny. Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz centralnych - minister MSWiA Mariusz Błaszczak, minister Elżbieta Witek, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Władze województwa reprezentowali wojewoda, wicemarszałek i kurator oświaty. Możliwości  i umiejętności strażaków z drużyn PSP i OSP a także ich sprzęt widzowie oceniali w otwartych przez ministra Błaszczaka zawodach FCC.

 

 18

Życzenia z okazji Święta Strażaków i Hutników

Św. Florian jest patronem zawodów wiążących się z ogniem, m.in. strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkim osobom wykonującym te zawody, bezpiecznej i stabilnej pracy. Zarówno pracownikom jak i ich rodzinom życzę wszelkiej pomyślności, zarówno zawodowej jak i tej w życiu prywatnym.

Niech św. Florian czuwa nad Wami!

2 sw florian

Więcej artykułów…

Perfect Everything in Everyway