Uroczystości w 32 rocznice męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W kościele p.w. Św. Rodziny w Parszowicach odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w 32 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W uroczystości brały udział Ewa Szymańska- Poseł na Sejm RP oraz Senator Dorota Czudowska Senator RP.
Organizatorem uroczystości był proboszcz ks Grzegorz Ropiak z Wielowsi. Mszę świętą koncelebrował ks. Zbigniew Buła proboszcz z parafii w Tymowej. Po mszy odbył się wspaniały koncert pieśni patriotyczno – religijnej w wykonaniu Aleksandry Lisowskiej wraz z zespołem Brass Quintet.

http://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/13482-32-rocznica-smierci-bl-ks-jerzego-w-parszowicach
http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/
http://www.lubin.pl/pamietali-o-popieluszce/
http://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/13482-32-rocznica-smierci-bl-ks-jerzego-w-parszowicach

Wspomnienie św. Jana Pawła II

22 października 2016 roku we wspomnienie św. Jana Pawła II odbyła się narodowa pielgrzymka Rzymu. Pani Ewa Szymańska jako parlamentarzysta uczestniczyła w tym doniosłym wydarzeniu.

 

Sztuka pt. "Ilonka Toth" - spektakl Teatru Narodowego z Budapesztu

W dniu 21 października 2016 roku Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska uczestniczyła w sztuce pt Ilonka Toth. Spektakl Węgierskiego Teatru Narodowego odbył się w Teatrze Polskim im Arnolda Szyframana w Warszawie. Odbył się związku z Narodowym Świętem Węgrów który przypada na dzień 23 października . Serdecznie polecamy wywiad z autorem sztuki, który został zamieszczony w tygodniku 'wSieci'.
Warto przypomnieć że obecny rok w Polsce jest obchodzony jako 'rok Węgier'.

5ht7

 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/230517.html

Podpisanie umowy na budowę S3 na odcinku Bolków-Lubawka

Wiekopomna chwila!
Droga S3 na odcinku Bolków-Lubawka będzie dokończona!
To co jeszcze rok temu wydawało się niepewne stało się faktem.
Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w podpisaniu umowy na budowę bardzo istotnej drogi dla całego województwa jak i Polski. Poseł Szymańska podkreślała że ta inwestycja przyczyni się do dużego skoku inwestycyjnego naszego regionu.

Rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej

Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w rozpoczęciu roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Była to bardzo podniosła uroczystość połączona z przyjęciem w progi Seminarium nowych kleryków. Poseł Ewa Szymańska w trakcie przemówienia podkreśliła wagę kształcenia przyszłych kapłanów oraz życzyła wszystkim aby nowo rozpoczęty rok akademicki był owocny.
Foto: Radio Plus Legnica

Otwarcie biura Senatorsko-Poselskiego w Ścinawie

W Ścinawie pani Dorota Czudowska otworzyła Biuro Senatorsko – Poselskie Prawa i Sprawiedliwości. Biuro usytuowane jest przy ul. Mickiewicza 4 i będzie otwarte w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz: 16:00 – 18:00.

W uroczystości wzięli udział Posłowie na Sejm RP pani Ewa Szymańska oraz pan Krzysztof Kubów. Na otwarciu był Wojewoda Dolnośląski, który wypowiedział się na temat „Programu Odra" i korzyści dla regionu wypływające z jego uruchomienia. Burmistrz Ścinawy pan Krystian Kosztyła pogratulował politykom otwarcia biura, a pani Poseł wyraziła nadzieję , że to biuro będzie spełniało oczekiwania mieszkańców, rozwiązując ich problemy.

Uroczyste otwarcie wystawy pt "Wiara w kulturze"

Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy pt 'Wiara w kulturze'. Wystawa składa się z kilkudziesięciu prac artystów pochodzących z Dolnego Śląska, w tym także i z Legnicy. W dwóch salach można oglądać obrazy, rzeźby, fotografie oraz ceramikę. Wystawę "Wiara w kulturze" można ją oglądać do końca października. Ekspozycja wcześniej prezentowana była w kościele pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu. Artyści plastycy prezentują swoje prace, by w ten sposób uczcić m.in. 1050 rocznicę Chrztu Polski i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.


http://foto.lca.pl/foto,1475342881,Na_dworcu_PKP_otwarto_wystawe_zatytulowana_Wiara_w_kulturze_.html
http://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/13228-wiara-w-kulturze-i-pkp

 

Otwarcie biuro Senatorsko-Poselskiego w Przemkowie

W Przemkowie zostało otwarte nowe Biuro Senatorsko-Poselskie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Głogowskiej 1. Poseł Ewa Szymańska wraz z Senator Dorotą Czudowską spotkały się z pierwszymi gośćmi a wśród nich byli proboszczowie trzech parafii oraz Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak.

Mieszkańcy Przemkowa mogą przychodzić do biura w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. 16:00 -18:00.
Pani Poseł zaprasza żywiąc nadzieję, że mieszkańcy chętnie będą przychodzili ze swoimi problemami.

Kresowiana w Białej

Poseł Ewa Szymańska już tradycyjnie uczestniczyła we Wrześniowych Kresowianach w Białej. Jak co roku uroczystość była bardzo podniosła i można było odczuć tego 'ducha' kresów poprzez przedstawienia, wspólne śpiewanie, opowiadanie jak i kuchnie. Poseł Szymańska wyraziła nadzieję że będzie coraz więcej organizowanych dobrych i patriotycznych przedsięwzięć.

Więcej artykułów…

Perfect Everything in Everyway