Dzień Strażaka - Polkowice

Polkowice Komenda1Poseł Ewa Szymańska 17 maja uczestniczyła w święcie polkowickich strażaków. Tego dnia odbył się uroczysty apel z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego, polkowickiego Komendanta Powiatowej PSP i wielu gości – przedstawicieli rządu, samorządu i służb mundurowych. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczenie medali,odznaczeń, nominacji na wyższe stopnie i gratulacje. W Polkowicach, dzięki współpracy różnych podmiotów oddano też do użytku powiększoną, zmodernizowaną siedzibę Państwowej Straży Pożarnej, po jej poświęceniu przez kapelanów strażaków poseł Szymańska uczestniczyła w przecięciu wstęgi. Na zakończenie pod pomnikiem św. Floriana patrona strażaków złożono kwiaty.

https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/swietowali-strazacy/
https://www.gov.pl/web/kppsp-polkowice/dzien-strazaka-2021

 

 

 

 

Otwarcie chojnowskiego Punktu Szczepień Powszechnych

 DSC0049Legnickie parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości poseł Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska były obecne na otwarciu chojnowskiego Punktu Szczepień Powszechnych. O jego powstanie zabiegali Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Burmistrz Chojnowa Jan Serkies, punkt znajduje się Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.

 

Spotkanie z węgierskimi dyplomatami

1 1002021Poseł Ewa Szymańska, która należy do Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej oraz Starosta Legnicki Adam Babuśka, uczestniczyli w spotkaniu z węgierskimi dyplomatami, przybyłymi do Legnicy na zaproszenie senator Doroty Czudowskiej. Nasze miasto odwiedzili Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencser oraz Wicekonsul  Węgier we Wrocławiu dr Sandor Nedeczky.


Była to pierwsza wizyta węgierskich gości w Legnicy, którzy złożyli kwiaty w kruchcie katedry pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem a także pod tablicą w Rynku, która upamiętnia Powstanie Węgierskie z 1956 roku. Tablica ta z inicjatywy władz Węgier jest podziękowaniem dla legniczan pomagających i wspierających Węgrów. Goście z Węgier i gospodarze wyrazili nadzieję na kolejne spotkania i budowanie jak najlepszych kontaktów.

https://fakty.lca.pl/legnica,news,84412,Konsul_Generalny_W_gier_z_wizyt_w_Legnicy.html
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/33156-konsul-wegier-z-wizyta-w-legnicy-foto
https://legnica.naszemiasto.pl/konsul-generalny-wegier-z-wizyta-w-legnicy-zobaczcie/ar/c15-8270596

Święto Hutników

1 11 1Poseł Ewa Szymańska uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w intencji hutników i ich rodzin, odprawionej przez bpa zielonogórskiego Tadeusza Lityńskiego. Do głogowskiej kolegiaty przybyli marszałek sejmu RP Elżbieta Witek, parlamentarzyści, prezes KGHM, członkowie zarządu, przedstawiciele załóg z trzech hut Zagłębia Miedziowego, związkowcy- obecni również  w pocztach sztandarowych. Świętowano Dzień hutnika, 50-lecie Huty Głogów oraz 60-lecie KGHM S.A.


Gratulacje i podziękowania!

 

 

 

Święto Strażaka w Chocianowie

Chocianow3W Chocianowie powstał pomnik w hołdzie strażakom  Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. 5 maja w uroczystej zbiórce strażaków i odsłonięciu pomnika wzięli udział przedstawiciele władz gminy, władz powiatowych, służb mundurowych, parlamentu. Zaszczyt i honor odsłonięcia pomnika przypadł Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek, która wszystkim strażakom podziękowała za ich trudną, odpowiedzialną służbę, za ich gotowość niesienia pomocy i  niezawodność. Pani Marszałek była również zwierzchnikiem strażaków jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska wzięły udział w uroczystości i złożyły kwiaty pod nowym pomnikiem.

 

 

Dzień św. Floriana - patrona strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy

Wszystkim osobom wykonującym zawody, którym patronuje św. Florian składamy serdeczne życzenia w dniu ich święta i podziękowania za ich pracę i służbę.
Niech Wasz Patron czuwa nad bezpieczeństwem codziennej, trudnej pracy, niech otacza opieką Was i Wasze rodziny.


z wyrazami uznania  
Ewa Szymańska - Poseł na Sejm RP

 

florian0505

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

6 0305Obchody wojewódzkie Narodowego Święta 3 Maja Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zorganizował w Legnicy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Sejmiku Dolnośląskiego, biskupi legnicki i  ewangelicki z Wrocławia, prezydent i wiceprezydent Legnicy, starosta legnicki, wójtowie  powiatu legnickiego, przedstawiciele służb mundurowych i wojewódzkich placówek budżetowych. Obecne były również: orkiestra wojskowa, kompania honorowa, poczty sztandarowe i drużyna harcerska.  

Po uroczystej mszy św. w Katedrze sprawowanej przez ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, nastąpiła druga część uroczystości w Rynku. Wciągnięto flagę na maszt, orkiestra zagrała Hymn Państwowy, następnie poseł Szymańska  odczytała list  Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.  

Wojewoda Jarosław Obremski wygłosił przemówienie, w którym mówiąc o Konstytucji, jej znaczeniu w dziejach Polski i świętowaniu, zawarł kilka wątków legnickich i osobistych.
Głos  zabrał Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski.
Odczytano Apel Pamięci i oddano salwy honorowe.


Poseł Ewa Szymańska, złożyła kwiaty w hołdzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w kruchcie katedry a pracownicy biura w jej imieniu i senator Doroty Czudowskiej(ob. na uroczystościach centralnych)w pozostałych legnickich miejscach pamięci.

 

Konferencja prasowa

4 3030 kwietnia legniccy politycy: poseł Ewa Szymańska, senator Dorota Czudowska oraz Starosta Adam Babuśka zorganizowali konferencję prasową dotyczącą 770 miliardów zł, które mają trafić do Polski w ramach Funduszu Odbudowy. Jego  ratyfikacja nastąpi po wcześniejszym przyjęciu ustawy o zasobach własnych UE. Parlamentarzystki i Starosta Legnicki podkreślali strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego środków. Omówiono wstępne plany podziału tych środków dla Dolnego Śląska, naszego regionu, powiatu i miasta. Cały program podsumowano na ”plus”- jako wielką  szansę naszego kraju.

 

Dobre Miejsce Spotkań

spotkanie20W Stacji Dialog, znajdującej się w holu Dworca Głównego we Wrocławiu, 20 kwietnia odbył się wernisaż i podsumowanie wystawy „Wielkanoc na Dolnym Śląsku 2021 Malowanka-pisanka”, zorganizowany przez prezes Stowarzyszenia od serca ”Faustynka” panią Monikę Skrobiewską,  Legnickie parlamentarzystki: poseł Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska, które od dawna wspierają działalność ”Faustynki” w Legnicy, oddelegowały dyrektor biura poselsko-senatorskiego panią Izabelę Wańkowicz i asystentkę Jolantę Kowalczyk do przekazania drobnych upominków autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.


Pierwszą część spotkania w Stacji Dialog(ograniczonego liczebnie z wiadomych względów)dyrektor Biura Regionalnego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Andrzej Paś  poświęcił ogłoszonemu w tym dniu raportowi o wolności religijnej na świecie. Zapowiedział  również kolejne ciekawe inicjatywy i wydarzenia, które warto mieć na uwadze. To szczególne miejsce we Wrocławiu, pamiętajcie Państwo o tym, jesteście tam potrzebni i mile widziani.

 

 

Więcej artykułów…

Perfect Everything in Everyway