Ukończyłam studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Odbyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 1978 do 1993 pracowałam w instytucjach administracji skarbowej. W 1994 podjęłam praktykę w zawodzie biegłego rewidenta. Byłam też członkinią zarządu i główną księgową w spółdzielni mieszkaniowej.

Informacje oraz aktywność poselska na stronie sejm.gov.pl


W kwartalniku parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy pt. "Głos Serca" nr I/2016 zamieszczono artykuł o mnie.


Artykuł Głos Serca

Perfect Everything in Everyway